Showing posts with label Thai. Show all posts
Showing posts with label Thai. Show all posts
แบมแบม GOT7 จะจัดงานแฟนมีทติ้งครั้งแรกในประเทศไทยในปี 2019

แบมแบม GOT7 จะจัดงานแฟนมีทติ้งครั้งแรกในประเทศไทยในปี 2019

เมื่อวานนี้ในบัญชี Twitter อย่างเป็นทางการ GOT7 เปิดตัวโปสเตอร์สำหรับ BamBam GOT7 ทัวร์แฟนมีตครั้งแรกในประเทศไทย ไม่เพียงแค่ผ่านบัญชีทวิตเต...